PL EN

APO 7.6 - Czary Druida

Rook Czarodziej Druid Paladyn Rycerz
Nazwa Inkantacja Mana Magic Level
Invisible utana vid 210 0
Light utevo lux 20 0
Create Food exevo pan 30 0
Antidote exana pox 30 0
Light Healing exura 25 1
Force Strike exori mort 20 2
Greater Light utevo gran lux 60 3
Flame Strike exori flam 20 3
Energy Strike exori vis 20 3
Haste utani hur 60 4
Intense Healing exura gran 40 4
Mana Shield utamo vita 50 4
Conjure Fruits exevo vis pan 150 6
Heal Friend exura sio 50 7
Ultimate Healing exura vita 80 8
Strong Haste utani gran hur 100 8
Creature Illusion utevo res ina 100 10
Ultimate Light utevo vis lux 140 12
Healing Wave exura mas hur 100 14
Incredible Healing exura max 200 15
Mass Healing exura gran mas res 150 19
Poison Dust exevo mas pox 300 20
Death Beam exevo death hur 450 40
Poison Storm exevo gran mas pox 600 40
Snow Storm exevo gran res 900 40
Conjure Death exevo mas mort 1000 50
Strong Fire Explosion exevo gran mas flam 800 75
Imminent Death exevo gran mas mort 1400 95
Big Strike exevo letum 900 130


Czary duszy:

Inkantacja Koszt Soul Opis działania
adite mana 70 Przez 1h od użycia czaru manafluidy działają ze zwiększoną siłą.
adite ulti 130 Po 15 sekundach od użycia czaru będziesz mógł skorzystać z ataku obszarowego Ultimate Weapon.
adite grav 25 Czar tworzy runę magic wall.
adite grav max 5 Czar łączy runy magic wall.
adite mana max 50 Czar odnawia połowę Twojej many.
adite crit 70 Czar zwiększa Twoje critical hity na 1h.
extendo mero 10 Czar poświęca emerald ringi i zamienia je na gold ringa.
ultimo nutti 30 Dzięki temu zaklęciu możesz połączyć dwie identyczne klejnutki w jedną, lepszą.
might addict 15 Możesz połączyć dwa might ringi w jeden używając tego czaru.
extendo mort 25 Zaklęcie zamienia Ots Kinga w Hardened Ots Kinga.

Created by Rinson.