PL EN

APO 7.6 - Gildie

Nazwa gildii Ekipa APO
Lider Voltan
Członków 9
Zaproszonych 3

PowrótNick Ranga Opis
Rinson Senior Game Master brak
Apendor Game Master brak
Elyar Game Master brak
Voltan GOD brak
Voltan Main GOD brak
Voltan Rook GOD brak
Lirtes Game Master brak
Point Game Master brak
Nedin Senior Game Master brak

Created by Grom