PL EN

Regulamin


 1. Konta
  1. Zakazanym jest tworzenie postaci z nickiem obraźliwym, godzącym w drugą osobę, wskazującym na posiadanie oficjalnej pozycji lub łudząco podobnym do istniejących postaci.
  2. Zakazanym jest podejmowanie działań mających na celu kradzież konta i wszelkich znajdujących się na nim dóbr.
  3. Zabronionym jest udostępnianie konta jakimkolwiek osobom trzecim w jakimkolwiek celu.
  4. Każdy gracz jest odpowiedzialny za numer, hasło i recovery-key swojego konta. Administracja serwera nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnej ich utraty.
  5. Administracja serwera nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje dokonywane przez graczy. Gracz nie może prosić o pomoc w przypadku oszustwa.
  6. Zakazanym jest używanie adresu e-mail zawierającego jakiekolwiek dane osobowe.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych.
 2. Gra
  1. Obowiązuje całkowity zakaz obrażania i nagminnego prowokowania innych graczy. Zabronione jest dyskryminowanie grup rasowych, etnicznych oraz religijnych.
  2. Kradzież przedmiotów, kont i innych dóbr należących do gracza, jest karana. Administracja serwera nie może jednak pomóc w odzyskaniu wymienionych dóbr, bez wyraźnych, jednoznacznych dowodów.
  3. Wszystkie respawny znajdujące się w świecie gry są publiczne. Blokowanie do nich dostępu bez "White Skull'a" (Białej czaszki) jest zabronione. W celu ratowania osoby z "Red Skullem" (czerwoną czaszką) dozwolone są wszelkie sposoby blokowania we wszystkich miejscach na mapie. Rywalizacja oraz system pvp są nieodzownym elementem gry. Wszelkie zgłoszenia typu "ktoś zajął mi respa" nie będą rozpatrywane przez członków administracji. W przypadku najazdów (automatycznych oraz organizowanych przez administrację) zabronionym jest wyłącznie:
   • Blokowanie ciał potworów w jakikolwiek sposób,
   • Lurowanie prowadzące do masowej śmierci (najazdy organizowane przez administrację).
  4. Używanie kanałów publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem wiąże się z karą.
   • Game-Chat, rozmowy dotyczące gry (z wyłączeniem rzeczy zawartych w punkcie dotyczącym kanałów Trade)
   • Trade-Main/Trade-Rook, oferty sprzedaży, kupna oraz oferty współpracy (szukanie ludzi do questów, prośby o pomoc w questach, rekrutacje do gildii itp.)
   • RL Chat, rozmowy niezwiązane z grą
  5. Wykorzystywanie i ukrywanie błędów serwera/gry jest zabronione.
  6. Jakakolwiek działalność na niekorzyść serwera (powodowanie \"crashy\", reklamowanie innych serwerów itp.) jest karana.
  7. Podszywanie się pod administrację serwera lub innych graczy jest zabronione.
  8. Powoływanie się na członka Ekipy APO bez wcześniejszego przedstawienia problemu jest niedozwolone.
  9. Zabronionym jest korzystanie z wszelkiego rodzaju programów wspomagających i ułatwiających grę oraz rozmowy o programach ułatwiających (wspomagających) grę.
  10. Ogłaszanie w grze sprzedaży/wymiany/kupna kont jest zabronione. Do ogłaszania tego typu ofert przeznaczony jest odpowiedni temat na forum serwera (Klik)
  11. Ogłaszanie wymiany przedmiotów pomiędzy serwerami innymi, niż APO 7.6 jest zakazane.
  12. Jedyną walutą kupna/sprzedaży/wymiany są przedmioty i pieniądze z serwera APO 7.6.
  13. Domki na terenie FACC usuwane są po 1 miesiącu braku logowania na przynajmniej jedną postać na koncie.
  14. Jedna osoba (jeden gracz) może posiadać dwa domki. Jeden na mainland i drugi na rookgaard. W przypadku posiadania większej ilości domków, administracja serwera może zabrać wybrane przez nich domki.
  15. Domki na terenie PACC usuwane są po skończeniu się promocji na koncie.
  16. Spamowanie - wysyłanie tego samego tekstu kilka razy jest surowo karane.
  17. Utrudnianie innym graczom dostępu do jakiegokolwiek miejsca na mapie jest zabronione. Nie dotyczy sytuacji, w której gracz blokuje innego gracza, aby ochronić go przed śmiercią (biała/czerwona/żółta czaszka) i nie blokuje tym samym dostępu do żadnego questa lub istotnego miejsca na mapie np. domku.
  18. Jedna osoba fizyczna może przebywać na jednej postaci jednocześnie, punkt ten nie dotyczy członków administracji, wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z sali wymian rook-main.
  19. Wszelkie czynności mogące naruszyć godność gracza lub ogólnie przyjęte zasady moralne są zakazane.
  20. Celowe wprowadzanie w błąd jest zakazane. Przykład:
   • podawanie zaniżonych cen po to by druga osoba się wzbogaciła
   • podawanie informacji sprzecznych z prawdą dot. gry/administracji/forum itp.
   • podawanie się za kogoś kim się nie jest
   Osoby wysyłające zgłoszenia typu \"wprowadzanie w błąd - nie dałem tyle za postać niech to udowodni\" albo \" nie mieszkam z rodzicami wprowadza w blad\" będą karane warnem lub banem.
  21. Zabronione jest oszukiwanie w jakikolwiek sposób członków administracji.
  22. Rozpowszechnianie danych osobowych innego gracza jest surowo karane.
 3. Kary
  1. Administracja serwera podejmuje kroki, które uważa za stosowne.
  2. Do dyspozycji administracji są między innymi:
   • upomnienia
   • wyciszenie postaci
   • zbanowanie postaci
   • wydłużenie czasu zbanowania postaci
   • zbanowanie głównej postaci
   • usunięcie postaci
   • zablokowanie komendy !speed
   • odebranie przedmiotów
   • usunięcie wszystkich postaci
  3. Oprócz powyższych kar administracja serwera może stosować również inne metody do zwalczania łamania regulaminu.
  4. O wymiarze kary decyduje administracja na podstawie wykroczenia, zachowania gracza oraz historii jego kar.
  5. W przypadku nieodpowiedniego zachowania po otrzymaniu kary, może ona zostać wydłużona lub rozszerzona na inne postacie.
  6. Gracz ma prawo odwoływać się od decyzji administracji w odpowiednim dziale na forum, popierając swoje słowa dowodami w postaci nagrań. Nagrania nieczytelne, okrojone do minimum nie będą rozpatrywane.
 4. Administracja serwera
  1. Problemy do GM/Tutora należy zgłaszać poprzez wbudowaną funkcję \"RRV\" - Report Rule Violation (zgłoś naruszenie zasad). By jej użyć, naciskamy jednocześnie przyciski CTRL+R.
  2. Alternatywną opcją zgłaszania problemów do administracji serwera, jest służący do tego celu dział Skargi - Odwołania - Zgłoszenia(Klik)
  3. Jedynym wymiernym dowodem na czyjąś winę, może być dla administracji serwera nagranie, przedstawiające przewinienie. Jakość nagrania i obszar rejestrowanego fragmentu obrazu muszą pozwalać na obiektywną ocenę sytuacji oraz zawierać datę i godzinę zdarzenia.
  4. Administracja serwera nie zajmuje się teleportami, pomocą w questach, czy tworzeniem przedmiotów.
  5. Podawanie nieprawdziwych dowodów, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek kary drugiego gracza jest surowo karane.
  6. Administracja serwera ma prawo podjąć akcję, jaką uzna za słuszną, by wyegzekwować regulamin (w ostateczności kasacja konta lub postaci)
  7. Gracz ma prawo odwoływać się od decyzji administracji serwera na forum, w dziale Skargi - Odwołania - Zgłoszenia, koniecznie posiłkując się dowodami. W innym przypadku, tłumaczenia są ignorowane.
  8. W przypadku otrzymania kary za używanie botów/programów wspomagających, gracz nie ma prawa wglądu do nagrań dowodowych posiadanych przez członków administracji. Gracz może prosić innych członków administracji o skontrolowanie w/w nagrań w celu oceny i wyrażenia własnych opinii.
  9. Administracja serwera nie ma prawa angażować się w jakiekolwiek transakcje wykonywane przez graczy.
  10. Administracja serwera ma prawo wyegzekwować regulamin na podstawie prowokacji przeprowadzonej w celu sprawdzenia uczciwości gracza.
  11. Członek administracji serwera ma prawo wyegzekwować regulamin, na podstawie sytuacji zaobserwowanych z prywatnej postaci.
Utworzenie konta i zalogowanie się do gry jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jego nieznajomość w żadnym stopniu nie usprawiedliwia gracza w przypadku jego złamania.