PL EN

APO 7.6 - Czary Paladyna

Rook Czarodziej Druid Paladyn Rycerz
Nazwa Inkantacja Mana Magic Level
Invisible utana vid 210 0
Light utevo lux 20 0
Create Food exevo pan 30 0
Antidote exana pox 30 0
Light Healing exura 25 1
Conjure Arrow exevo con 40 2
Greater Light utevo gran lux 60 3
Mana Shield utamo vita 50 4
Haste utani hur 60 4
Intense Healing exura gran 40 4
Poison Arrow exevo con pox 70 5
Conjure Bolt exevo con mort 70 6
Ultimate Healing exura vita 80 8
Fire Exori exori gran flam 600 8
Burst Arrow exevo con flam 120 10
Conjure 100 Bolts exevo con mort vis 500 12
Energy Sparks exevo hur 250 13
Power Bolt exevo con vis 200 14
Energy Berserk exori erex 350 15
Ultimate Explosion Source exevo mas vis 450 18
Strong Energy Berserk exori max erex 900 25
Deadly Arrow exevo sagitta 900 40


Czary duszy:

Inkantacja Koszt Soul Opis działania
adite mana 70 Przez 1h od użycia czaru manafluidy działają ze zwiększoną siłą.
adite ulti 130 Po 15 sekundach od użycia czaru będziesz mógł skorzystać z ataku obszarowego Ultimate Weapon.
adite grav 25 Czar tworzy runę magic wall.
adite grav max 5 Czar łączy runy magic wall.
adite mana max 50 Czar odnawia połowę Twojej many.
adite crit 70 Czar zwiększa Twoje critical hity na 1h.
extendo mero 10 Czar poświęca emerald ringi i zamienia je na gold ringa.
ultimo nutti 30 Dzięki temu zaklęciu możesz połączyć dwie identyczne klejnutki w jedną, lepszą.
might addict 15 Możesz połączyć dwa might ringi w jeden używając tego czaru.
extendo mort 25 Zaklęcie zamienia Ots Kinga w Hardened Ots Kinga.

Created by Rinson.