PL EN

APO 7.6 - Czary Rycerza

Rook Czarodziej Druid Paladyn Rycerz
Nazwa Inkantacja Mana Magic Level
Light utevo lux 20 0
Create Food exevo pan 30 0
Antidote exana pox 30 0
Light Healing exura 25 1
Greater Light utevo gran lux 60 3
Haste utani hur 60 4
Watch Out! exura vid 150 4
Scream of Fury exori tera 75 4
Berserk exori 100 5
Challenge exeta res 90 5
Rage of Berserk exori gran 200 6
Power Berserk exori max 700 7
Fire Exori exori gran flam 600 8
Sword Shoot exevo gladius 900 13


Czary duszy:

Inkantacja Koszt Soul Opis działania
adite mana 70 Przez 1h od użycia czaru manafluidy działają ze zwiększoną siłą.
adite ulti 130 Po 15 sekundach od użycia czaru będziesz mógł skorzystać z ataku obszarowego Ultimate Weapon.
adite grav 25 Czar tworzy runę magic wall.
adite grav max 5 Czar łączy runy magic wall.
adite mana max 50 Czar odnawia połowę Twojej many.
adite crit 70 Czar zwiększa Twoje critical hity na 1h.
extendo mero 10 Czar poświęca emerald ringi i zamienia je na gold ringa.
ultimo nutti 30 Dzięki temu zaklęciu możesz połączyć dwie identyczne klejnutki w jedną, lepszą.
might addict 15 Możesz połączyć dwa might ringi w jeden używając tego czaru.
extendo mort 25 Zaklęcie zamienia Ots Kinga w Hardened Ots Kinga.

Created by Rinson.